Reference

"S paní Leflerovou jsem opakovaně spolupracovala v otázce mediace konfliktu v rodině. V době kdy jsem její služby využila byla situace na obou smluvních stranách velmi napjatá, jednalo se o záležitosti rodiny a otázky velmi osobní, kde emoce hrály velkou roli. Přesto se paní Leflerové dařilo náš rozhovor řídit a usměrňovat vždy zpět k tématu a pokaždé se chytit toho konkrétního, na čem se dalo stavět dál.

Paní Leflerová během mediace zůstala zcela nestranná a snažila se i přes silné emoce dávat oběma stranám rovnocenný prostor. I když se jednalo o komplexní problém, kde každá ze stran zaujímala protichůdné stanovisko, i tak se podařilo dojít k dílčímu smírnému výsledku, který nám pomohl se posunout v našem konfliktu směrem k řešení. Během tohoto procesu paní Leflerová projevila velkou dávku trpělivosti, empatie a profesionálního přístupu."

Klientka Radka

"Přestože mám fungující firmu a dobré vztahy se zaměstnanci, chtěl jsem mít základní dokumenty, na které se budu odkazovat v pracovních smlouvách. Renata pro nás připravila nové vzory pracovních smluv a pracovní řád, které odpovídají našim specifickým podmínkám. Spolupráci s Renatou v oblasti HR mohu jen doporučit."

Pavel Štěpka

www.superionherbs.cz

"V roce 2019 jsme potřebovali absolvovat mezinárodní audit kvality jako společnost a zároveň jsme rozšířili tým lidí, kteří pro nás pracují. Obrátili jsme se na Renatu Leflerovou, aby nám pomohla nastavit základní procesy při práci se zaměstnanci v souladu s českými zákony. Renata zpracovávala interní dokumenty, ve kterých zohledňovala specifické prostředí dodavatelských společností s náhradními díly pro letecké společnosti, a školila naše zaměstnance v nových procesech lidských zdrojů. Díky těmto krokům jsme vytvořili tým profesionálů a úspěšně jsme prošli audity kvality. Renatu doporučuji jako HR profesionála."

Evgeny Kornilov, CEO, RBK AVIATION

www.rbk-aviation.com

"V roce 2018 naše firma i trh rostly a my jsme měli problém s náborem i udržením kvalitních lidí. Chtěli jsme fungovat dál jako „větší rodina“, ale už to nešlo. Proto jsme začali spolupracovat s Renatou Leflerovou, která nám pomohla nastavit základní procesy v náboru, odměňování i řízení lidí tak, že jsme začali fungovat podle nastavených pravidel, ale zároveň se nevytratil lidský přístup. Stabilizoval se nám tým lidí a zvládli jsme tak výzvy typu stěhování skladu do nových prostor či otevírání 2 dalších prodejen."

Ing. Petr Bílek, BiOOO.cz

www.biooo.cz