Ceny služeb

HR poradenství
Cena je individuální dle rozsahu práce pro klienta.            

 

Koučing                
Koučovací sezení                        2.000 Kč za každou započatou hodinu
Konzultace                                   1.000 Kč za každou započatou hodinu
Délku schůzky doporučuji max 3 hodiny.
 
Úvodní konzultace před koučingem (60 min)        500 Kč

Mediace
Mediace                                          2.000 Kč za každou započatou hodinu
(obě ze stran platí polovinu, nedohodnou-li se předem jinak)
Délku schůzky doporučuji max 3 hodiny.   
 
První setkání s mediátorem nařízené soudem    
  • odměna ve výši 400 Kč za první setkání s mediátorem za každou započatou hodinu 

 

Výše odměny za první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem je stanovena v § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

 
Konzultace o mediaci (60 min)                                       500 Kč
                    

Konzultace o mediaci po telefonu (do 15 min)           ZDARMA

Office 1